.....F..I..R..E..N..Z..E.......

4 - 55 - 82
6 - 29 - 88
2 - 11 - 76